BRF Edel

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 25 st

BRF Guldfisken

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 20 st

BRF Tälningen

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 24 st

BRF Mållången

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 10 st

BRF Bredbandet

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 9 st

BRF Mariastaden

Ort: Helsingborg
Typ: Bostadsrätt
Antal: 41 st

BRF Tio

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 27 st lägenheter

BRF Valsaren

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 7 st lägenheter

BRF Grönlandshunden

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 28 st

BRF Tolv

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 27 st

BRF Oset Park

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 43 st

BRF Ormesta

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 95 st

BRF Vombaten

Ort: Jönköping
Typ: Bostadsrätt
Antal: 17 st

BRF Övre Tomta

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 22 st

BRF Fjölebro

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 22 st