BRF Edel

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 25 st

BRF Guldfisken

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 20 st

BRF Tälningen

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 24 st

BRF Målgången

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 10 st

BRF Bredbandet

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 9 st

BRF Mariastaden

Ort: Helsingborg
Typ: Bostadsrätt
Antal: 41 st

BRF Tio

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 27 st lägenheter

BRF Valsaren

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 7 st lägenheter

BRF Grönlandshunden

Ort: Örebro
Typ: Bostadsrätt
Antal: 28 st